Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh trao bê hỗ trợ cho 24 hộ dân xã Minh Sơn

Chiều ngày 28/11, tại xã Minh Sơn, Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trao bê hỗ trợ cho 24 hộ dân.

anh-3

Xã Minh Sơn làm thủ tục để người dân nhận bê

Đây là Mô hình chăn nuôi bê cái lai sin thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã của chi cục phát triển Nông thôn. Đợt này, đã có 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo trong năm 2017 được hỗ trợ bê. Mỗi con bê trị giá 15 triệu đồng, tổng giá trị là 380 triệu đồng.

anh-1

Lãnh đạo xã Minh Sơn trao bê cho người dân

Chương trình hỗ trợ bê từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 huyện được hỗ trợ bê gồm: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương. Mỗi huyện có 1 xã được hỗ trợ bê.

anh-2

Người dân vui mừng khi nhận được bê hỗ trợ. Ảnh: Thúy Hằng

Dự án bê hỗ trợ có quy định, sau khi con bê trưởng thành và sinh lứa bê thứ nhất thì phải chuyển bê con cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp theo. Hộ tiếp tục được nhận bê sẽ trả một khoản chi phí chăm sóc cho hộ trước đó theo quy định của UBND xã.

Thúy Hằng