Chi bộ xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022.

Sáng ngày 29/12, Chi bộ xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hồng Xuân – Chủ tịch Hội nông dân huyện.

A2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chi bộ xóm Phúc Yên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xóm, chi bộ có 59 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, đã làm tốt công tác tư tưởng, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách kịp thời đến với đảng viên và nhân dân.Đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3%. Ngay sáp nhập Ban chấp hành chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội.

A1

Chương trình văn nghệ chào mừng

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm 2020 -2022 Chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội. Các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 4 đến 5 đảng viên.Tại đại hội các đảng viên đã có nhiều ý kiến đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng tập trung để tạo ra sản phẩm hàng hóa.

A3

Các đồng chí tặng quà cho các đồng chí không tái cử.

Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu 03 đồng chí vào cấp ủy, bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư chi bộ để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

A4

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và những đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra.

Hữu Hoàn