Chi bộ đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020

Sáng ngày 11/01, Chi bộ đại đội 1, Đảng bộ Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực ban, trực chỉ huy và thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm và xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn.

a1

Toàn cảnh đại hội

Trong huấn luyện 100% quân số đạt yêu cầu trong kiểm tra trong đó có 82,8% khá giỏi. Năm 2015 và 2017 đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi, trong nhiệm kỳ đã đề nghị kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

a2

Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Hà Hữu Tân

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm 03 đồng chí.

Hà Hữu Tân