Cây Bồ Đề hơn 200 năm tuổi ở xã Ngọc Sơn

Ở xã Ngọc Sơn, Đô Lương có một cây Bồ Đề hàng trăm năm tuổi trước cửa chùa Phúc Yên, tỏa mát và soi bóng xuống dòng sông Lam thơ mộng. Với những giá trị lịch sử của nó, mới đây, cây Bồ Đề đã được Hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.

cay-bo-de2

Toàn cảnh cây Bồ Đề chùa Phúc Yên, xã Ngọc Sơn

Nằm sát cạnh bờ sông, sát ngôi chùa cổ Phúc Yên nên cây Bồ Đề được nhiều người biết đến, đặc biệt là những người dân xã Ngọc Sơn. Không ai biết cây Bồ Đề được trồng từ khi nào nhưng cuộc sống của người dân ở đây đều gắn liền với cây Bồ Đề này. Năm nay đã gần 90 tuổi nhưng bà Trần Thi Thờu cho biết từ nhỏ bà đã thấy cây Bồ Đề.

cay-bo-de

Cây Bồ Đề chùa Phúc Yên, xã Ngọc Sơn

Theo lịch sử địa phương ghi lại thì cây Bồ Đề gắn liền với ngôi chùa Phúc Yên, sau khi xây dựng chùa, người dân đã trồng cây Bồ Đề trước sân chùa. Tuy đã hơn 200 năm nhưng cây Bồ đề ở xã Ngọc Sơn vẫn rất xanh tốt. Hiện tại, cây cao hơn 80 m, đường kính thân phía gốc 1,3m, cành lá vươn dài phủ rộng 320 m2, thân cây phủ nhiều rêu mốc, rễ cây tỏa rộng xoắn vào nhau. Trong thời kỳ kháng chiến cây Bồ Đề là nơi sinh hoạt của các tổ chức, cất dấu tài liệu, điểm canh gác.

cay-bo-de3

Đường kính thân cây 1,3m

Cây Bồ Đề tại chùa Phúc Yên, xã Ngọc Sơn là một trong 5 cây cổ thụ của huyện Đô Lương được hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây là sự ghi nhận về giá trị lịch sử văn hóa của cây cổ thụ gắn liền với đời sộng sản xuất, sinh hoạt và chiến đấu bảo vệ đất nước của nhân dân ta, vì vậy việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của cây Bồ Đề là một việc làm cần thiết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Cây Bồ Đề của xã Ngọc Sơn trải qua hàng trăm năm nay giờ đây cây vẫn sống mạnh mẽ và trường tồn với thời gian chứng kiến sự phát triển mọi mặt của nhân dân. Đây chính là di sản quý để nhân dân tiếp tục bảo vệ vừa làm đẹp môi trường sinh thái vừa bảo vệ nét đẹp của làng quê Việt Nam./..

Sỹ Bắc – Hữu Hoàn