Cây Bồ Đề hơn 200 năm tuổi ở xã Ngọc Sơn

Cây Bồ Đề chùa Phúc Yên xã Ngọc Sơn trải qua hàng trăm năm nay giờ đây cây vẫn sống mạnh mẽ và trường tồn với thời gian chứng kiến sự phát triển mọi mặt của nhân dân. Đây chính là di sản quý để nhân dân tiếp tục bảo vệ vừa làm đẹp môi trường sinh thái vừa bảo vệ nét đẹp của làng quê Việt Nam