Câu lạc bộ thơ huyện Đô Lương: Tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Sáng ngày 11/12/2015, Câu lạc bộ thơ huyện Đô Lương đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm qua, CLB thơ huyện Đô Lương bám sát nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt theo đúng định kì. CLB đã duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, các thành viên đã có nhiều sáng tác nhiều bài thơ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, ca ngợi sự đổi mới, đi lên của quê hương, đất nước.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ

Năm 2015, CLB đã tổ chức 3 đợt sinh hoạt với các chủ đề: Rằm tháng giêng về ngày thơ Việt Nam và ngày thành lập Đảng 3/2, mừng xuân mới của đất nước, tháng 5 lịch sử chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19/5, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chủ đề mùa thu lịch sử, kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thông qua các đợt sinh hoạt CLB đã xuất bản được một tập thơ với gần 100 bài thơ.

%image_alt%
Các thành viên trong CLB giao lưu bình thơ

Cũng nhân dịp này, CLB thơ huyện Đô Lương đã tổ chức giao lưu, bình thơ và đề ra một số nhiệm vụ trong tâm năm 2016.

Sỹ Bắc