Đô Lương: Ra quân giải tỏa hành lang ATGT

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020- 2025, sáng ngày 5/8 tất cả 33 xã, thị trấn huyện Đô Lương đồng loạt tổ chức ra quân giải tỏa hành lang ATGT. ...

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế (Không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất)

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế (Không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) ...

Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước

Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước ...

Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn ...

Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ ...

Cấp bản sao Giấy khai sinh

Cấp bản sao Giấy khai sinh ...

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền ...

Chứng thực bản sao từ bản chính

Chứng thực bản sao từ bản chính ...

Chứng thực hợp đồng ủy quyền

Chứng thực hợp đồng ủy quyền ...

Cấp bản sao quyết định công nhận cha, mẹ, con

Cấp bản sao quyết định công nhận cha, mẹ, con ...