Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ xử lí vi phạm hành chính năm 2020

Sáng ngày 26/8/2020, UBND huyện phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ xử lí vi phạm hành chính năm 2020. Tới dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện. ...

Huyện đoàn Đô Lương tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Sáng ngày 9/11/2019, huyện đoàn Đô Lương và đoàn trường trường THPT Đô Lương II đã phối hợp  tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh. ...

Đoàn kiểm tra UBND huyện kiểm tra công tác văn phòng và tư pháp xã, thị trấn

Chiều ngày 25/5, đoàn kiểm tra UBND huyện đã đi kiểm tra công tác văn phòng và tư pháp các xã, thị trấn. ...

Đô lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.

Sáng ngày 25/10, Sở tư pháp tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng tư pháp huyện Đô Lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ tư pháp 33 xã, Thị trấn. ...

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt ...

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ ...

Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính ...

Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài ...

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện)

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) ...

Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện

Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện ...