Ngân hàng chính sách tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2020.

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2020 , Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ủy thác cấp huyện, Chủ tịch UBND xã ...

Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới

Sáng 13/12, UBND Đô Lương phối hợp với Sở LĐTB và XH tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là  lãnh đạo, cán bộ chính sách, dân số, y tế, đoàn thanh niên, hội ...

LĐLĐ Đô Lương: Đối thoại Công đoàn khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, Thị trấn

Chiều ngày 20/8/2018, LĐLĐ Đô Lương đã tổ chức hội nghị “Giao ban- Tiếp xúc- Đối thoại Công đoàn khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn”. Dự hội nghị có trên 200 cán bộ Công đoàn 33 xã, thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. ...

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện).

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện). ...

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ. ...

Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công.

Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công. ...

Thủ tục sao lục hồ sơ người có công.

Thủ tục sao lục hồ sơ người có công. ...

Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. ...

Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. ...

Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. ...