Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 12 năm 2016

Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...

Chương trình thời sự Truyển hình Đô Lương ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Ngày làm việc thứ 2 và bế mạc kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Sáng nay ngày 20/12/2016, HĐND huyện Đô Lương đã khai mạc  kỳ họp  thứ 3 - HĐND huyện khoá XIX. Chúng tôi xin tường thuật lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2016  gồm những nội dung chính sau đây: ...

TRANG TRUYỀN HÌNH ĐÔ LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2016

- Đô Lương triển khai sản xuất vụ xuân 2017.

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây: ...