Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực)

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mạ đối với doanh nghiệpi:

300.000 đồng Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…
2.

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mạ đối với hộ KD cá thể

100.000 đồng Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…
3.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

50.000 đ Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Download file đính kèm