Cán bộ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thăm huyện Đô lương.

Sáng ngày 5/1, đoàn cán bộ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về thăm huyện Đô lương. Đón đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện.

2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện trao đổi kết quả phát triển KT – XH của huyện Đô Lương

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Đô Lương năm 2019. Trong đó nêu rõ những kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư các dự án lớn nhằm phát triển kinh tế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chỉ tính năm 2018 và năm 2019 Đô Lương đã có 13 xã về đích. Đến nay, Đô Lương có 24 xã về đích NTM.

1

Lãnh đạo huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cảm ơn sự đón tiếp của huyện Đô Lương

Đoàn lãnh đạo của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạc Sơn đã trao đổi những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chúc mừng cán bộ và nhân dân Đô Lương những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế của lãnh đạo huyện.

Cùng ngày, đoàn công tác đã về thăm mô hình xây dựng nông thôn mới và các mô hình sản xuất nông nghiệp  của huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn