Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1, Sư 324 giúp xã Trù Sơn xây dựng NTM.

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và  dân trên địa bàn huyện Đô Lương. Từ ngày 20 – 28/11, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1, Sư 324 đã về giúp xã Trù Sơn xây dựng NTM.

Chien-sy

Cán bộ, chiến sỹ Trung Đoàn 1, giúp nhân dân xã Trù Sơn làm đường giao thông nông thông theo tiêu chí mới.

Đợt này, cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân tổ chức làm đường giao thông, nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác nhằm giúp xã Trù Sơn hoàn thành một số hạng mục công trình phục vụ đời sống dân sinh. Trù sơn là xã xa trung tâm, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Chien-sy1

Việc xây dựng NTM đang đòi hỏi từ nhiều nguồn lực. Chính vì vậy, việc cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 giúp nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi có tác động tích cực để cùng nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu NTM. Trong dịp này, Hội CCB, hội phụ nữ và đoàn thanh niên của xã Trù Sơn đã tham gia cùng cán bộ, chiên sỹ Trung đoàn 1, sư đoàn 324 để thực hiện các công trình.

Chien-sy2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy và các đồng chí trong BTV huyện ủy thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 Sư 324

Nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 giúp dân xây dựng NTM, sáng ngày 22/11 đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy và các đồng chí trong BTV huyện ủy đã về thăm, tặng quà và cảm ơn cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của đơn vị trong việc hỗ trợ nhân dân từ đó tăng thêm mối đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân địa phương và sư đoàn 324.

Hữu Hoàn