Cán bộ chiến sỹ trung đoàn 1 giúp dân Hồng Sơn làm giao thông.

Sáng ngày 30/6, tại xóm 9 xã Hồng Sơn, cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Trung đàn 1, Sư đoàn 324 giúp nhân dân làm đường giao thông nội đồng.

3

Cánh đồng xóm 9, xã Hồng Sơn

Đợt này, cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 2 và đoàn sinh viên tình nguyện học viện báo chí tuyên truyền đã phối hợp với đoàn xã Hồng Sơn tham gia đào đắp gần 1 km đường giao thông nội đồng. Đây là tuyến đường để phục vụ bà con nông dân vận chuyển vật tư phân bón và thu hoạch lúa.

2

Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) làm đường giao thông nội đồng

Với tinh thần của tuổi trẻ, các tình nguyện học viện báo chí tuyên truyền,  cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 1 đã tích cực đào đắp và hoàn thành tuyến đường nội đồng với hàng chục m3 đất, với mục đích giúp nhân dân đi lại sản xuất thuận lợi.

1

Trời nắng 39 độ C nhưng cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 2 vẫn tích cực lao động

Trong thời gian qua, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 1 đã tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới giúp nhân dân 2 xã Giang Sơn Tây và Hồng Sơn đảm nhận các công trình giao thông nông thôn.

Hữu Hoàn