Cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 25, sư 324 giúp nhân dân xã Xuân Sơn xây dựng NTM

Nhằm đẩy mạnh phong trào  Xây dựng nông thôn  mới, vừa qua cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 25,  sư đoàn 324 đã ra quân giúp nhân dân xã Xuân sơn thực hiện 1 số công trình xây dựng nông thôn mới.

xuan-son1

Nhân dân xã Xuân Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi

Để đợt ra quân đạt kết quả cao, xã Xuân sơn đã phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, nạo vét kênh mương và thu gom rác thải, vệ sinh  toàn bộ đường làng ngõ xóm. Tiểu đoàn 25, phòng hậu cần, sư đoàn 324 huy động trên 100 Đoàn viên thanh niên ra quân  hành động. Trong buổi đầu ra quân, cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 25  đã cùng cán bộ chính quyền và nhân dân xã Xuân sơn thực hiện nạo vét toàn bộ tuyến kênh mương thủy lợi và tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên tuyến đường trung tâm vào trụ sở xã với chiều dài 2 km và khối lượng nạo vét gần 100 m3 đất bù các loại..

xuan-son

Cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 25, sư 324 giúp nhân dân xã Xuân Sơn nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất

Được biết, trong đợt ra quân lần này,  CBCS tiểu đoàn 25, phòng Hậu cần, sư đoàn 324 cùng cán bộ đoàn viên công đoàn- Đoàn TN và nhân dân xã Xuân sơn thực hiện 1 số công trình phúc lợi phục vụ dân sinh và chăm sóc nhà bia tưởng niệm-Phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu về đích NTM vào cuối năm 2016.

Huy Khôi