CAM SÀNH THỐNG NHẤT – ĐÔNG SƠN

Những năm gần đây, ở xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn của huyện Đô Lương không chỉ nổi tiếng với đặc sản chè xanh mà người dân còn phát triển trồng cây cam sành. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi chất đất phù hợp, đầu tư thâm canh tốt nên cam rất ngon, diện tích cam ở đây hàng năm đều cho  thu hoạch sản lượng cao. Thu nhập từ cây cam đã giúp nhiều hộ ổn định kinh tế, vươn lên làm giàu.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt