Cảm nhận du khách về Đền Quả Sơn

Đền Quả Sơn ở xã Bồi Sơn – Đô Lương từ lâu nổi tiếng linh thiêng và là điểm đến của rất nhiều khách hành hương để cầu an, cầu lộc, cầu tài. Đầu xuân chúng tôi đã phỏng vấn một số du khách về cảm nhận của họ khi đến đền Qủa Sơn.