Các xã Quang Sơn, Thái Sơn, Thượng Sơn: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

Trong 2 ngày 4 và 5/8/2014, Các xã Quang Sơn, Thái Sơn, Thượng Sơn diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, cùng các đ/c trong BTV huyện ủy, ban chỉ đạo diễn tập huyện.

Nội dung diễn tập tại các xã bao gồm: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến, tổ chức và thực hành chiến đấu trị an, công tác phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, các lực lượng Quân sự, công an xã xây dựng và thông qua kế hoạch chiến đấu trị an. Diễn tập chiến đấu trị an kết hợp với công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, PCCR.. Các xã cũng đã tổ chức diễn tập thực binh công tác sơ tán dân khi chiến tranh xảy ra, công tác động viên quân dự bị.

%image_alt%

Trong sáng ngày 5/8/2014, tại xã Thượng Sơn, 3 xã Quang Sơn, Thái Sơn và Thượng Sơn đã tổ chức thực binh cụm đánh địch tấn công, càn quét làng xã. Tình huống đặt ra địch dùng lực lượng bộ binh có cơ giới hỗ trợ tấn công, càn quyét vào làng xã, các lực lượng địa phương phối hợp tổ chức đánh trả, chống càn quyét, bảo vệ làng xã, tài sản tính mạng của nhân dân. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nên đợt diễn tập thực binh đã được tổ chức theo đúng nội dung, thời gian, kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy chỉ đạo buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả diễn tập, đặc biệt việc tổ chức thực binh cụm các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp để việc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, nội dung và hình thức thể hiện, sát với tình hình thực tế.

Đài Đô Lương