Các vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Đông Sơn.

Sáng ngày 2/7, các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông Nguyễn Đình Khương – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy, Đặng Văn Bảy – Trưởng ban kinh tế – xã hội, HĐND huyện, Trần Văn Sơn – Chủ tịch UBND Thị trấn và bà Hoàng Thị Oanh – Giáo viên trường THCS Tràng Sơn đã về xã Đông Sơn tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đông Sơn. Ảnh Hữu Hoàn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đông Sơn đã có 5 lượt ý kiến, kiến nghị UBND xã và UBND huyện xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan như: Việc giải quyết chế độ đối với chi đoàn, chi hội, chế độ cho nhân dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do lũ lụt năm 2020, chế độ đối với tổ tự quản. Đề nghị UBND huyện phối hợp chỉ đạo, giải quyết đất thâm canh của Đông Sơn với các xã, HTX 19/5 xây dựng dự án lấn chiếm đất và khu vực cống đê Cầu Dâu bị xây dựng lấn chiếm gây ra tình trạng ngập nước.

Ông Nguyễn Đình Khương – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy đại biểu HĐND huyện giải trình các vấn đề liên quan tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Đình Khương – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình rõ các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của UBND xã và UBND huyện, trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ lũ lụt đã được UBND huyện trình UBND tỉnh nhưng chưa có nguồn kinh phí, chế độ chi đoàn, chi hội đã được UBND huyện hỗ trợ theo quy định; đối với chế độ tổ tự quản, phải thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Các vấn đề khác sẽ trình HĐND huyện tại kỳ họp sắp tới xem xét, giải quyết.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt