Các ứng cử viên HĐND huyện tổ bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn

Chiều ngày 9/5 và ngày 10/5, các ứng cử viên tổ bầu cử số 7 đã về tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị
%image_alt%
Các ứng cử viên tổ bầu cử số 7
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện: Hoàng Văn Báo – Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện đoàn, Nguyễn Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, Nguyễn Đức Lương – Bí thư Huyện đoàn Đô Lương, Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Thanh – Cán bộ Trung tâm y tế huyện, Nguyễn Trung Thành – Chánh Văn phòng HĐND – UBND, Nguyễn Thị Xuân – Trung tâm y tế huyện Đô Lương.

%image_alt%
Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện đoàn thông qua chương trình hành động của bản thân
%image_alt%
Ông Nguyễn Đức Lương – Bí thư Huyện đoàn Đô Lương thông qua chương trình hành động của bản thân
%image_alt%
Ông Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình hành động của bản thân

Cử tri của 3 xã Xuân Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đối với cử tri xã Xuân Sơn rất phấn khởi và tin tưởng các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ tới về năng lực, trình độ và trách nhiệm để phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện và các địa phương. Quan tâm giải quyết các vấn đề như quy hoạch đất đai các công trình xây dựng, giải quyết tốt những tiêu cực đối với đội ngũ cán bộ.

Tại xã Minh Sơn, Các cử tri đã rất phấn khởi và tin tưởng về chương trình hành động của các ứng cử viên trình bày tại hội nghị, cử tri xã Minh Sơn mong muốn HDND huyện quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông xây dựng nông thôn mới, xây dựng công sở làm việc xã, nâng cấp hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, quan tâm phát triển giáo dục. Các ứng cử viên đều hứa sẽ quyết tâm thực hiện kịp thời và hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm.

Hữu Hoàn – Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt