Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Bồi Sơn

Chiều ngày 10/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện thuộc tổ bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bồi Sơn.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị
%image_alt%
Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện thuộc tổ bầu cử số 2
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham gia tiếp xúc cử tri xã Bồi Sơn có 7 ứng cử viên gồm các ông, bà: Nguyễn Khắc Dũng – Chủ tịch UBMTTQ xã Bồi Sơn, Hoàng Văn Hiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện, Cao Thị Nga – Chủ tịch UBMTTQ xã Ngọc Sơn, Đặng Thị Thảo – Phó Giám Đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Nguyễn Thị Thanh Thủy – Giám đốc Phòng giao dịch Bạch Ngọc Ngân hàng NN&PTNT huyện Đô Lương, Nguyễn Hồng Xuân – Chủ tịch Hội nông dân huyện, Nguyễn Thị Hương Xuân – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện.

%image_alt%
Ông Hoàng Văn Hiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo chương trình hành động
%image_alt%
Bà Nguyễn Thị Hương Xuân – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện báo cáo chương trình hành động

Nội dung chương trình hành động các ứng cử viên tập trung vào các vấn đề: Tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; củng cố QPAN; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; làm tốt công tác tín dụng, quan tâm tạo điều kiện người nghèo, học sinh sinh viên được hỗ trợ vay vốn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

%image_alt%
Cử tri xã Bồi Sơn phát biểu ý kiến

Cử tri xã Bồi Sơn đã kiến nghị một số vấn đề như: Cần tiếp tục hỗ trợ xi măng cho địa phương để xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Bồi Hồng; bổ sung hệ thống mương thoát nước trên tuyến đường Ngọc Lam Bồi.

Văn Đăng