– Các trường Tiểu học, Mầm non ở Đô Lương làm tốt công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại học tập.

Sau bậc học THPT và THCS, vào ngày 4/5/tới, cùng với các địa phương trong tỉnh, học sinh các trường Tiểu học, mầm non ở Đô Lương sẽ quay trở lại học tập. Ngay trước đó 1 tuần, các trường đã tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid 19, vừa đảm bảo kế hoạch dạy và học.