Các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Bắt đầu từ sau 19h tối ngày 22/5, 243 tổ bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Đô Lương đã tiến hành việc kiểm phiếu.

Theo kết quả tổng hợp của Ủy ban bầu cử huyện Đô Lương, đến 19 h ngày 22 đã có kết quả với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đi 98,25%. Việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã được tiến hành đúng quy định với đầy đủ các thành phần của Ủy ban bầu cử và đảm bảo quy trình. Các tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu với tinh thần trách nhiệm cao để đạt kết quả chính xác đúng với thời gian của luật bầu cử quy định. Cơ bản đến 23h cùng ngày các tổ bầu cử đã hoàn thành việc kiểm phiếu bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Như vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cơ bản đã hoàn thành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Hữu Hoàn