Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Kho bạc nhà nước.

Để kịp thời động viên lãnh đạo và nhân viên kho bạc nhà nước huyện hoàn thành nhiệm vụ trước giờ bước sang năm mới. Tối ngày 31/12, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã đến động viên cán bộ, nhân viên kho bạc nhà nước huyện.

kho-bac

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Kho bạc Nhà nước Đô Lương

Năm 2016, Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, quản lý thu, chi ngân sách, đặc biệt trong những  ngày cuối năm, nhiệm vụ kiểm soát ngân sách rất nặng nề. Cán bộ, nhân viên kho bạc nhà nước huyện phải làm việc mỗi ngày 18 giờ để đảm bảo việc kiểm soát thu chi và thanh toán ngân sách cho các đơn vị đảm bảo kịp thời, chính xác.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ và nhân viên kho bạc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Hữu Hoàn