Các đồng chí lãnh đạo huyện làm việc với chỉ huy Sư đoàn 324 trong việc phối hợp PCCR

Chiều ngày 28/7, Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã làm việc với chỉ huy Sư đoàn 324 trong việc phối hợp PCCR. Cùng đi có đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng – Ban Chỉ huy quân sự huyện và Nguyễn Hữu Thắng – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm.

Tại Sư đoàn 324, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi những vấn đề liên quan trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng – An ninh, đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 trong thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ huyện Đô Lương trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác PCCR. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt công tác PCCR và giảm nhẹ thiên tai.

chay-2

chay

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 hỗ trợ, phối hợp với huyện Đô Lương trong công tác PCCR

Chỉ huy Sư đoàn 324 đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện Đô Lương trong việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã về Tiểu đoàn 16, 17 và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 1 cảm ơn cán bộ, chiến sỹ đã giúp nhân dân Đô Lương trong việc thực hiện nhiệm vụ PCCR.

Bài, ảnh: Hữu Hoàn