Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô lương kiểm tra công tác PCCR và chống hạn cho lúa

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng kéo dài gần 1 tháng nay, lãnh đạo huyện Đô Lương gồm đ/c Trương Hồng Phúc-tỉnh ủy viên, BT HU, Nguyễn Công Châu-PCT UBND huyện đã đi kiểm tra công tác PCCCR và phòng chống hạn ở 1 số địa phương trên địa bàn huyện đã trực tiếp về các xã kiểm tra PCCR và chống hạn để sản xuất hè thu.

Đối với công tác PCCC rừng, qua kiểm tra cho thấy: Hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt việc xây dựng phương án, xây dựng lực lượng và triển khai các biện pháp PCCCR cũng như phương án tác chiến.


Qua kiểm tra hồ sơ cũng như thực tế hiện trường, các đơn vị chủ động thực hiện tốt các mặt cộng tác trọng tâm như: kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy PCCCR của Ban chỉ huy PCCCR các cấp; thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức PCCCR; xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách PCCCR và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp PCCCR giữa 03 lực lượng: Kiểm lâm, Công an và Quân sự; quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị và công cụ phục vụ cho công tác PCCCR.


Tuy nhiên, thời tiết đang có diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các chủ rừng, các xã có rừng và Công ty Lâm nghiệp Đô Lương đang thường xuyên duy trì chế độ trực 24/24h và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho nhân dân. Phát hiện và xử kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra.

Đối với công tác sản xuất hè thu và phòng chống hạn: Vụ hè thu năm 2013, Đô lương gieo cấy 7.400 ha lúa các loại. Đến nay cơ bản các xã, thị trấn đang khẩn trương khép kín 80% diện tích hè thu. Nhiều đơn vị có diện tích lúa chạy lụt đã gieo cấy gần xong như: Hiến sơn, Nhân sơn, Thuận sơn…

Đ/C Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ kiểm tra  các máy bơm để phục vụ nước cấy cho sản xuất vụ hè thu.

Thời điểm hiện nay do nắng nóng kéo dài nên nước dự trữ trong các hồ đập đã cạn kiệt lãnh đạo yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch tiết kiệm nước và xây dựng các phương án chống hạn, hiệu quả, kịp thời. Huy động tối đá công suất các máy bơm và phương để phục vụ đủ nước cấy.
Hữu Hoàn