Các doanh nghiệp ở Đô Lương duy trì sản xuất trong mùa dịch

Để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trên địa bàn, sau những ngày  những ngày thực hiện Chỉ thị 16 chuyển sang thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch covid 19,, các doanh nghiệp ở Đô Lương đã tổ chức khôi phục  sản xuất, kinh doanh, góp phần đem lại thu nhập kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt