Các cơ quan, đơn vị chúc mừng UBND huyện nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9, các tổ chức ban ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã tới tặng hoa chúc mừng UBND huyện Đô Lương. Tiếp các đoàn có các đ/c Lê Minh Giang – CT UBND huyện, đ/c Nguyễn Công Châu, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện

Suốt chặng đường cách mạng trong 67 năm qua, cùng với nhân dân cả nước Đảng bộ , Chính quyền huyện Đô Lương đã cùng nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kể từ ngày mới thành lập nước, trải qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc thực dân và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Đô Lương đã huy động sức người , sức của cùng nhân dân cả nước giành độc, lập tự do, thống nhất đất nước. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đã thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu về kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng mà nghị quyết đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9

Nhân dịp này các tổ chức đoàn thể , các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đô Lưong đã tặng hoa, chúc mừng UBND huyện Đô Lương tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nhà.

Hoàng Lân – Huy Khôi