Các cơ quan, đơn vị chúc mừng nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/61925- 21/6/2019) lãnh đạo Công an huyện , Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan đơn vị đã đến tặng hoa chúc mừng.

2

Lãnh đạo BCH Quân sự đến chúc mừng TTVHTT&TT nhân ngày báo chí 21/6

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, Thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh từ đó giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

1

Lãnh đạo Công an huyện chúc mừng TTVHTT&TT nhân ngày báo chí 21/6

Các cơ quan, đơn vị mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời các hoạt động diễn ra để cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của các đơn vị. cán bộ và nhân viên Trung tâm Văn hóa , Thể thao và truyền thông trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của các cơ quan, đơn vị và các xã, Thị trấn nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

PV