Bưu điện Đô Lương: Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả giấy phép lái xe tại nhà.

Để tạo điệu kiện cho nhân dân trong việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô, xe máy theo quy định của bộ giao thông vận tải, Bưu điện Đô Lương đã phối hợp với sở Giao thông vận tải triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hện thống Bưu điện.

Đây là dịch vụ thực hiện có hiệu quả trong việc cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi giấy phép lái xe. Theo quyết định định của bộ giao thông vận tải thì đến ngày 31/12/2014 toàn bộ giấy phép lái xe ô tô bằng bìa phải được chuyển đổi sang vật liệu PET.

%image_alt%

Đô lương là 1 trong 4 đơn vị triển khai dịch vụ này đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi làm thủ tục hồ sơ tại Bưu điện, sau 9 ngày khách hàng sẽ nhận được giấy phép lái xe mới thông qua dịch vụ Bưu điện đến tận nhà. Việc làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Bưu điện huyện đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân vì tiết kiệm được kinh phí, thời gian đi lại, thủ tục cũng được giảm.

%image_alt%

Hiên nay, Bưu điện Đô lương thành lập bộ phận công tác để thực hiện dịch vụ này cho khách hàng. Ngoài ra, mọi thủ tục, kinh phí, hồ sơ và kê khai hồ sơ sẽ được nhân viên Bưu điện và sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể tại Bưu điện Đô lương thu đúng theo quy định.

Huy Khôi