BTV Huyện ủy làm việc tập thể cấp ủy xã Đà Sơn

Sáng ngày 19/9/ 2013, BTV huyện ủy Đô lương đã có buổi làm việc với tập thể cấp ủy xã Đà sơn để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4. Đ/c Trương Hồng Phúc-Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, trên có sở Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã Đà sơn đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, các đề án, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.  Đảng ủy xác định 24 chỉ tiêu quan trọng, đã có 5 chỉ tiêu đạt, 16 chỉ tiêu sắp đạt và 3 chỉ tiêu khó đạt. Trong đó, về  Kinh tế có  2/9 chỉ tiêu đạt, là công tác thu ngân sách và quy hoạch nuôi trồng thủy sản. 6 chỉ tiêu sắp đạt, gồm: tổng thu nhập bình quân đầu người (đạt trên 23 triệu đồng), sản lượng lương thực, tổng đàn trâu bò , lợn, gia cầm. 1 chỉ tiêu khó đạt là huy động vốn xây dựng cơ bản mới đạt trị giá 6/15 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch. Về VH – XH có 2/8 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu khó đạt là xây dựng trường THCS Đà Lạc đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 và trường Tiểu học đạt chuẩn giai đoạn 2. Về kết nạp Đảng viên mới chỉ đạt 33%. Về kết quả kiểm điểm và những việc cần làm ngay theo tinh thần NQ TW4,  BCH Đảng bộ xác định có  việc 3 cần làm. Tuy nhiên mới có 1 việc làm xong về chấn chỉnh thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, công sở. Đang triển khai đề án thu gom rác thải và đẩy mạnh giải tỏa hành lang ATGT. Đã khắc phục sửa chữa được 4/7 tồn tại khuyết điểm của BCH Đảng ủy về tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác vận động quần chúng và đang còn 3 tồn tại đang tiếp tục khắc phục sửa chữa.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những tồn tại mà xã cấp ủy xã Đà sơn cần tập trung khắc phục, đó là việc triển khai xây dựng Nông thôn mới còn chậm, huy động nội lực thấp, công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt, việc xử lý tồn đọng còn yếu. Chưa triển khai tốt việc giải tỏa hành lang ATGT. Chưa có mô hình kinh tế nổi bật, nhiều tệ nạn xã hội như Ma túy, đánh bạc, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.    
     


Đ/c Trường Hồng Phúc – TUV, BT huyện ủy kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đ/c BT Huyện ủy Trương Hồng Phúc đã ghi nhận  những kết quả mà xã Đà sơn đạt được. Tuy nhiên cũng nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại hạn chế. Xã Đà sơn cần cần rà soát lại các chỉ tiêu, tập trung chỉ đạo thực hiện, lấy xây dựng Nông thôn mới làm trọng tâm  để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển để xây dựng Đà Sơn phát triển ổn định.

Huy Khôi