BTV huyện ủy duyệt nội dung đại hội chi bộ chi cục thuế Đô Lương

Sáng ngày 13/3/2015, BTV Huyện ủy Đô lương đã duyệt nội dung và kề hoạch đại hội chi bộ chi cục thuế. Đ/c Trương Hồng Phúc-Bí thư huyện ủy đã đến dự, đ/c Nguyễn tất Thành-PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Chi cục Thuế là chi bộ trực thuộc đầu tiên được Huyện ủy Đô Lương chỉ đạo đại hội điểm. Việc chuẩn bị nội dung, văn kiện đại hội được tiến hành đúng kế hoạch.


Chi bộ chi cục thuế đã thực hiện tốt các nội dung: Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điiểm cấp uỷ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là NQTW 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở tình hình thực tế. Trong đó, cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện đúng quy chế, quy trình nhân sự theo quy hoạch.


BCĐ Đại hội và các thành viên đã chỉ ra 1 số tồn tại cần khắc phục. Một số mục đánh giá còn chung chung, cách thể hiện không chính xác. Yêu cầu, nội dung báo cáo phải nêu được kết quả nổi bật, vai trò lãnh đạo của chi bộ, đi thẳng vào trọng tâm, ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng.
HUY KHÔI