BTV Huyện ủy duyệt đại hội Đảng bộ xã Thịnh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 11/3/2015, BTV huyện ủy đã duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Thịnh Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy đã chủ trì hội nghị.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thịnh Sơn đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đại biểu xã Thinh Sơn nhiệm kỳ 2015 -2020. Tiếp đó, lãnh đạo các ban, nghành đã góp ý xây dựng báo cáo và các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy trình đại hội.


Kết luận hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu cấp ủy xã Thịnh Sơn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu cũng như chương trình nội dung tổ chức đại hội. Đối với báo cáo chính trị, đồng chí yêu cầu ban soạn thảo tuân thủ hướng dẫn đảm bảo nội dung ngắn gon, xúc tích, dễ hiểu và chính xác về số liệu. Làm rõ nhũng kết quả đa đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, Quốc phòng – An ninh. Đi sâu phân tích đánh giá những mặt ưu điểm, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương.


Bên cạnh việc hoàn thành báo cáo chính trị, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ xã Thịnh Sơn tiếp tục rà soát nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thành tốt các nội dung để tổ chức Đại hội, đại biểu xã Thịnh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 thành công.
Hữu Hoàn.