BQL dự án Jica: Kiểm tra khắc phục các sự cố kỹ thuật và bất cập tại Đô Lương

Nhằm khắc phục các sự cố kỹ thuật và những bất cập trong quá trình xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi thuộc dự án “Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Băc Nghệ An” (JICA2) trên địa bàn huyện Đô Lương, ngày 15/6/2018, ban quản lý dự án JICA2 đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá và chỉ đạo các biện pháp khắc phục.

duanjca2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quảng – Phó giám đốc BQL dự án JICA chỉ đạo đơn vị thi công xử lý những đoạn mương chưa phù hợp. Ảnh: Huy Khôi

Đoàn kiểm tra gồm ông Nguyễn Ngọc Quảng – Phó giám đốc Ban quản lý dự án JICA, ông Ka Zu Mit Su Tsu Mu Ra đội trưởng đội tư vấn thiết kế và các đơn vị nhà thầu thi công. Về phía huyện Đô Lương có đồng chí Nguyễn Trung Thành-phó  chủ tịch UBND huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra trên diện rộng theo yêu cầu của địa phương được triển khai dự án.

duanjca1

BQL dự án kiểm tra để chỉ đạo xử lý những điểm chưa phù hợp của dự án JICA. Ảnh: Huy Khôi

BQL dự án kiểm tra để chỉ đạo xử lý những điểm chưa phù hợp của dự án JICA. Ảnh: Huy Khôi

duanjca

Đoàn kiểm tra hệ thống kênh mương của dự án JICA. Ảnh: Huy Khôi

Tuy nhiên, trong quá trình vừa thi công vừa phải đảm bảo tưới tiêu nên không tránh khỏi sự cố kỹ thuật. Bên cạnh đó, trong thiết kế vẫn bộc lộ 1 số điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp thực địa và đảm bảo nhu cầu. Giữa kỹ thuật thiết kế và thực tế vận hành còn nhiều điểm chênh lệch. Sau khi tiến hành khảo sát, đoàn đã đánh giá chất lượng kỹ thuật, tồn tại bất cập và đề ra các giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Ngọc Quảng – Phó giám đốc Ban quản lý dự án JICA đã chỉ đạo các nhà thầu khắc phục ngay các sự cố kỹ thuật để phục vụ kịp thời cho bà con sản xuất vụ hè thu. Ngày 27/6/2018, ban quản lý dự án sẽ tiếp tục kiểm tra khảo sát để có sự đánh giá tổng quát nhằm triển khai các biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.

Huy Khôi