Bộ xây dựng trả lời ý kiến cử tri

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII, Đoàn ĐBQH Nghệ An chuyển tới Chính phủ ý kiến cử tri về vấn đề:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 167/2008/QĐ -TTg ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở, vì chưa khả thi và khó thực hiện. Đơn cử như số tiền hỗ trợ từ 6-7 triệu đồng là thấp; thời gian trả nợ vay ngắn và phải trả lãi suất vay vốn…

Bộ Xây dựng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trả lời vấn đề trên như sau:

Ngày 12-12-2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/ 2008/QĐ- TTg về chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở nhằm mục đích cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Theo qui định của Quyết định này thì mỗi hộ dân thuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà ở được ngân sách Trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng/ hộ, đối với những hộ thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ không dưới 20% so với mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, mỗi hộ dân được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm trong thời gian 10 năm, có 5 năm ân hạn. Như vậy, mỗi hộ dân được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước từ 7,2 đến 8,4 triệu đồng/hộ, được vay tín dụng 8 triệu đồng/hộ với điều kiện ưu đãi: lãi suất 3%/ năm, thời gian trả nợ 10 năm, trong đó có 5 năm ân hạn. Ngoài ra huy động thêm sự giúp đỡ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của chính các gia đình.

So với các chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì mức hỗ trợ theo qui định tại Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg đã được điều chỉnh tăng cao. Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, các hộ dân còn được vay vốn với điều kiện ưu đãi: lãi suất thấp (3%/năm), thời gian trả nợ dài (thời hạn vay là 10 năm, từ năm thứ 6 trở đi mới phải trả nợ vay). Theo tính toán và kết quả khảo sát thực tế cho thấy ngoài mức hỗ trợ và mức vay nêu trên cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng và sự tham gia đóng góp của chính gia đình để có thể xây dựng được căn nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.

Sau gần một năm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, đến nay các địa phương trên cả nước đã xây dựng hoàn thành trên 130.000 căn nhà cho hộ nghèo… Cùng với vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội theo qui định, nhiều địa phương đã hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho các hộ nghèo để xây dựng nhà ở…

Với mức hỗ trợ và mức vay theo qui định của Quyết định số 167/2008/QĐ -TTg có thể chưa đáp ứng đầy đủ so với mong muốn của Nhà nước và của người dân. Tuy nhiên, trên thực tế số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên cả nước còn nhiều (khoảng hơn 500.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn thuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) thì mức hỗ trợ qui định tại Quyết định trên đảm bảo phù hợp với thực tế và điều kiện của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phù hợp với các chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước. Để nhà ở của hộ nghèo, hộ chính sách được khang trang hơn, có chất lượng tốt hơn thì ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương cần tích cực vận động sự giúp đỡ của cộng đồng và sự tham gia đóng góp của chính người dân. Thực hiện tốt phương châm: "người dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ" trong việc xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Đoàn ĐBQH Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Chính phủ và các bộ liên quan tới cử tri và các cơ quan của địa phương được biết và tuyên truyền cho người dân hiểu rõ và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chính sách này thực sự có hiệu quả, góp phần ổn định cuộc sống đối với đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Báo nghệ an