Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra toàn diện Sư đoàn 324

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng năm 2019, trong 2 ngày 17-18/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Văn Man- phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra toàn diện 4 mặt công tác tại các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 324.

a-1

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man, phó Tư lệnh Quân khu chủ trì phố biến kế hoạch kiểm tra

Năm 2019, Sư đoàn 324 đã thực hiện 3 khâu đột phá năm 2019, trong đó tập trung nâng cao trình độ của chỉ huy cán bộ và khả năng cơ động của phân đội trong thực hiện. Sư đoàn đã tổ chức 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng cản bộ các cấp với 2.770 lượt cán bộ tham gia. Tu sữa, nâng cấp 105 thao trường; 72 bãi tập điều lệnh, thể lực

Đơn vị đã cử 970 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng với địa phương các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn , huyện Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới’, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” với  hơn 5.320 ngày công tham gia cùng với nhân dân.

a--2

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 thực hành nội dung hành quân sẵn sàng chiến đấu.

Qua 2 ngày làm việc tại Sư đoàn 324. Đoàn kiểm tra Quân khu đã trực tiếp kiểm tra cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn, gồm các hoạt động tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện; xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ A2, công tác Đảng, công tác chính trị và công tác Hậu cần – Kỹ thuật.

a4

Đại tá Nguyễn Văn Man, phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác hậu cần tại đơn vị Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335

Kết luận kiểm tra, Đồng chí phó Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả đạt được của Sư đoàn 324 đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, Sư đoàn cần tập trung hoàn thành thắng lợi các kế hoạch đề ra, đặc biệt là diễn tập 1 bên 2 năm có bắn đạn thật cuối năm 2019; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; cơ quan đơn vị duy trì nghiêm túc các nề nếp, chế độ quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt.

Hà Hữu Tân