Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 2/3, Ban chỉ đạo Diễn tập Covid-19 Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở chỉ huy Bộ quốc phòng và các điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban thường trực BCĐ diễn tập chủ trì hội nghị.

Thượng tá Hoàng Duy Chiến, Sư đoàn trưởng chủ trì điểm cầu tại Sư đoàn 324, tham dự có Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Sư đoàn

22

Quang cảnh buổi họp tại sở chỉ huy Sư đoàn 324

Diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có tình huống dịch Covid-19 ở các cấp độ; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình; sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống xảy ra.

Sau khi tham dự trực tuyến của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Chiến, Sư đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị , Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 Sư đoàn cần tích cực, khẩn trương chuẩn bị, thực hành diễn tập sát thực tế, phù hợp với điều kiện và tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng đã xác định.

Hà Hữu Tân