Bộ LĐTB&XH lấy ý kiến về lương tối thiểu

Ngày 8/9, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tỉnh phía Nam về việc xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2010.

 

Ông Phạm Minh Huân – Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết, trước tình hình nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn chế hiện nay, công tác làm lương cũng như các chi phí về an sinh xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn. Và vấn đề điều chỉnh lương tối thiểu không nằm ngoài thực trạng trên.


Tại hội nghị, có đại biểu cho rằng, Bộ LĐTB&XH cần tăng mức lương tối thiểu, quá trình điều chỉnh cần tính đến những khác biệt giữa những địa bàn giáp ranh, sớm xây dựng và thống nhất lộ trình tiền lương tối thiểu trước năm 2012.  

Bên cạnh đó, nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức lương tối thiểu từ 27% đến 33 % giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam gia nhập WTO thì cần thống nhất một mức lương tối thiểu chung.

Theo bà Tống Thị Minh – Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương thuộc Bộ LĐTB&XH, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu sẽ phải tính căn cứ theo tốc độ tăng trưởng GDP, CPI…trên tinh thần đặt vấn đề cải thiện đời sống người lao động được coi trọng nhưng vẫn phải cân đối khả năng chi trả của doanh nghiệp.

 

Bà Minh cho biết, dự kiến đến năm 2012, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước sẽ được điều chỉnh như sau: Vùng 1 tăng từ 800.000 đồng lên 1.430.000 đồng; vùng 2 tăng từ 580.000 đồng lên 1.300.000 đồng, vùng 3 tăng từ 540.000 đồng lên 1.130.000 đồng, vùng 4 tăng từ 540.000 đồng lên 990.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, mức điều chỉnh sẽ tăng 8,5 %.

Một thực tế đã được nhắc lại trong hội nghị này là lâu nay, các chủ doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn nhiều lần so với mức lương tối thiểu quy định. Bởi vì, mức lương tối thiểu hiện nay bị coi là còn quá hình thức, quá thấp để có thể đảm bảo điều kiện sống tổi thiểu cho người lao động, không phải là cơ sở thật sự cho chủ doanh nghiệp khi xây dựng thang, bảng lương trong doanh nghiệp. Từ đó, thang bậc lương tối thiểu bị coi là phản ánh khá thiếu thực tế so với bức tranh tiền lương chung hiện hành.

Theo Vietnamnet