Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Chiều ngày 31/7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với BTV Huyện ủy; đồng chí Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện theo quyết định số 2968 – QĐ/TƯ ngày 7 tháng 6 năm 2019 của BTV Tỉnh uỷ. Đồng chí đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

b2

Đoàn công tác Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo công tác kiểm tra.

Tại buổi làm việc đã thông báo kết quả kiểm tra, trong thời gian qua BTV Huyện uỷ đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lãnh đạo chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và cấp trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Kịp thời bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình địa phương.

b1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

UBND huyện đã điều hành tốt việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, phòng thủ, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật. Quản lý lực lượng dự bị động viên chặt chẽ. Các cấp uỷ cơ sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu đảm bảo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng nêu rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đồng chí liên quan. Đánh giá rõ những ưu điểm, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

b3

Đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kết luận tại hội nghị . Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị, đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của BTV Huyện ủy và các đồng chí liên quan. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đô Lương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt