BHXH tỉnh và BHXH Đô Lượng thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7, được sự ủy quyền của BHXH tỉnh Nghệ An, lãnh đạo BHXH huyện Đô Lương đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Tất Cừ – GĐ BHXH huyện Đô Lương tặng quà thân nhân liệt sỹ tại Thị trấn nhân ngày 27/7

Tại các xã Tân Sơn, Văn Sơn và xã Bắc Sơn các đ/c lãnh đạo BHXH huyện Đô Lương đã về thăm và tặng quà Ông Nguyễn Tất Tiềm – Thương binh bị nhiễm chất độc da cam Điôxin, hiện nay đang bị bệnh năng đang ở xóm 13, xã Tân Sơn; Mẹ Phạm Thị Tuyết thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Nghĩa Tường hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở xóm 3, xã Văn Sơn và mẹ Nguyễn Thị Tam thân nhân 2 liệt sỹ ở xóm 4, xã Bắc Sơn.

Tại các gia đình chính sách các đ/c lãnh đạo BHXH Đô Lương đã tặng quà mỗi gia đình 500.000 đồng.

Hữu Hoàn