BHXH Đô Lương tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử và phát động cán bộ công CNVC ủng hộ một ngày lương để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Sáng ngày 25/4, BHXH Đô Lương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử và phát động cán bộ công CNVC ủng hộ một ngày lương để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 để cán bộ CNVC nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đây là sự kiện chính quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Cũng nhân dịp này, hưởng ứng và "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát huy tinh thần tương thân tương ái, "Lá lành, đùm lá rách", mỗi cán bộ CNVC&NLD cơ quan BHXH huyện ủng hộ một ngày lương để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, cùng giúp đỡ chia sẻ những thiếu thốn mất mát của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống được chăm sóc sức khỏe tiếp cận các dịch vụ y tế.

%image_alt%
Cán bộ CNVC&NLD cơ quan BHXH huyện ủng hộ một ngày lương để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo

Kết quả, đợt này BHXH huyện Đô Lương đã ủng hộ được trên 6 triệu đồng để mua thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo.

Hồng Sơn