Bệnh viện Đa khoa Đô Lương: Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh

Để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, trong thời gian qua bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã tập trung  đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và tổ chức sử dụng có hiệu quả.  Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận.