Bế mạc kì họp thứ X HĐND huyện khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021

Sáng ngày 17/12/2019, kì họp thứ X,  HĐND huyện Đô Lương khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2, vào đầu phiên họp đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

a23

Các đồng chí chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Trọng Hợi trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện đã trả lời các ý kiến cử tri quan tâm và chất vấn của các đại biểu HĐND huyện trên các lĩnh vực: Về việc thu hút đầu tư phát triển các công trình ngoài ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế hộ tư nhân trên địa bàn.

an

Trong thời gian qua, phòng đã tham mưu ban hành 4 văn bản về phát triển thu hút đầu tư các công trình ngoài ngân sách, hiện tại toàn huyện có 8 dự án lớn và nhiều dự án nhỏ được thực hiện ngoài ngân sách nhà nước như: Cty may Minh Anh, trung tâm đăng kiểm, trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống, gạch ốp lát công nghệ cao…Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư, hiện có 64 công trình cấp huyện và 203 thuộc xã đầu tư, các công trình đang đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Một số vấn đề về việc xây dựng các công trình, một số tuyến đường xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông , sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân được ông Nguyễn Trọng Hợi giải trình và được sự đồng thuận của các đại biểu.

a1

Phát biểu tại kì họp, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định năm 2019 là năm có nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện và cơ sở nên đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng , tố độ tăng trưởng kinh tế, bình quân thu nhập đầu người và một số lĩnh vực khác đều đạt cao so với bình quân chung của tỉnh.

ab

Các đại biểu tham dự kì họp.

Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề Đô Lương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, ngoài  việc giải trình của các ban ngành tại kì họp, UBND huyện sẽ có các biện pháp tổ chức thực hiện theo những nguyện vọng những chính đáng của củ tri.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã giải trình về vấn đề vấn đề sản xuất nông nghiệp, các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo QPAN, đồng thời đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

a5

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã tổng hợp ý kiến, phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực năm 2019. Đồng chí mong muốn thông qua 8 tồn tại rút ra tại kì họp đề nghị UBND huyện tổ chức  tập trung chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực, quan tâm đầu tư phát triển các dự án phát triển nông nghiệp, doanh nghiệp, kinh tế hộ tư nhân, phát triển ngành nghề nâng cao thu nhập kinh tế cho nhân dân.Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

cac-db-bieu-quyet-thong-qua-nq-ky-hop

Kì họp đã nhất trí thông qua NQ   các NQ về việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã đọc lời bế mạc kì họp thứ X – HĐND huyện Đô Lương khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm mạc kì họp thứ X – HĐND huyện Đô Lương khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Sỹ Bắc