Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4.

Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện Đô Lương vừa tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 năm 2014.

Tham gia lớp học là các giáo viên trường THPT và Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Đô Lương. Sau 2 ngày học tập, các học viên là các giáo viên đã được tiếp thu chuyên đề về: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; Điểm qua tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

%image_alt%

Mục đích lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về an ninh- quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Qua đó nắm được những chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước để có định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành đúng pháp luật của nhà nước quy định, tích cực tham gia bảo vệ Đảng và xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kết quả học tập có 17,5% học viên đạt loại giỏi, 80,2 đạt loại khá, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ngọc Phương