: BCHQS huyện Đô Lương: Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2016, sáng ngày 2/3/2016 Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong thời gian 2 ngày, toàn bộ chiến sỹ tập trung huấn luyện và thực hành một số nội dung luyện tập gồm: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng – an ninh; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; cơ động một phần lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, làm công tác chuẩn bị bảo đảm cho chiến đấu.

%image_alt%
%image_alt%
Toàn cảnh buổi huấn luyện

Đây là đợt diễn tập quan trọng thực hiện thế trận phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy, cơ quan và đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Phần cuối của nội dung luyện tập là luyện tập tổng hợp tại thao trường về hành quân, trú quân, xử lí các tình huống trong quá trình hành quân, chiến đấu ở khu căn cứ chiến đấu giả định.

Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu ý nghĩa của luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện vật chất, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hành việc luyện tập hiệu quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ của người chỉ huy và cơ quan trong các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm cơ sở vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn chiến đấu; trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, chỉ huy tác chiến phòng thủ và xử lý các tình huống từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay.

 Sỹ Bắc