BCHQS huyện Đô Lương: Tổ chức bàn giao quân dân dự bị tập trung huấn luyện

Sáng ngày 20/6/2014, BCH Quân sự huyện Đô lương phối hợp với lữ đoàn 134, bộ tư lệnh thông tin đã tổ chức lễ bàn giao quân nhân dự bị động viên tập trung huấn luyện năm 2014. Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện tham dự hội nghị.

Theo quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2014, đợt này BCH tổ chức huy động 100 chiến sỹ quân nhân dự bị động viên để tham gia huấn luyện tại lữ đoàn 134 bộ tư lệnh thông tin. Thời gian huấn luyện 15 ngày từ ngày 23/7 đến 7/8/2014. Đây là những cán bộ chiến sỹ có trình độ, sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có lệnh. Qua đợt huấn luyện nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng dự bị động viên, trên cơ sở đó kịp thời bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng dự bị động viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện giao nhiệm vụ cho các quân nhân

Phát biểu tại lễ giao nhận quân huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2014. Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện tham dự hội nghị đã động viên và giao nhiệm vụ cho các chiến sỹ trước khi lên đường tham gia huấn luyện. Đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng hùng mạnh.


Vì vậy, yêu cầu các chiến sỹ tham gia đi huấn luyện đợt này phải chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy định mà đơn vị huấn luyện phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương.

Huy Khôi