BCHQS Đô Lương: Tổ chức diễn tập  chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2016.

Chiều ngày 13/10, BCHQS Đô Lương: Tổ chức diễn tập  chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2016. Tới dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Vương Kim Hải – Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

dien-tap-huyen-doi

Toàn cảnh diễn tập

Trong thời gian 2 ngày, BCHQS sẽ tổ chức diễn tập các nội dung gồm: Xử lý tình huống địch tập kích bằng đường không, đường bộ và đường thủy. Tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương vào thời chiến. Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành chiến đấu.Quá trình diễn tập sẽ đánh giá trong từng vấn đề, kíp tập, xây dựng tình huống, tổ chức các cuộc họp, triển khai đội hình tác chiến khi có chiến tranh xảy ra lực lượng chuyển trạng thái từ thường xuyên lên cao và cơ động lực lượng ra khu sơ tán.

dien-tap-huyen-doi1

Đồng chí Nguyễn Trường Long – Thượng tá, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện chỉ huy diễn tập

dien-tap-huyen-doi11

Cán bộ tham gia diễn tập

Đợt diễn tập là dịp nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của chính quyền trong tác chiến phòng thủ; Rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của LLVT trong khu vực phòng thủ. Đồng thời giúp cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện có hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu trước các tình huống khi có chiến tranh xảy ra.

 Sỹ Bắc – Hoàng Phi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt