BCH quân sự huyện tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn; công tác đóng quân canh phòng năm 2018.

Sáng  ngày 12/4, BCH quân sự huyện Đô Lương đã Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn; công tác đóng quân canh phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

a1

Các đại biểu tham dự

Năm 2017, BCH quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các đơn vị quân đội tích cực tham gia có hiệu quả trong việc phòng chống và khắc phục bão lụt xảy ra, huy động lực lượng cứu nạn ở xã Thái Sơn, Lam Sơn, tham gia nhiều đợt phòng chống cháy rừng với hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Thực hiện thường xuyên công tác đóng quân canh phòng, sẵn sàng chiến đấu, giải quyết các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội và phục vụ các sự kiện diễn ra.  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để nắm bắt và giải quyết tình hình.

a3

Ông Lê Ngọc Quỳnh – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCHQS huyện kết luận hội nghị.

Nhiệm vụ năm 2018, BCH quân sự huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ , cháy rừng , cứu nạn, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống, nắm chắc và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ở cơ sở.

a2

Các đơn vị ký cam kết. Ảnh: Hữu Hoàn

Huy động kịp thời  và xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Chủ động xây dựng phương án, lực lượng, vũ khí , khí tài và kỹ thuật , sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Các đơn vị đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018 trên các lĩnh vực với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Hữu Hoàn