BCH quân sự Đô Lương: Triển khai công tác giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, PCCR, đóng quân canh phòng.

Sáng ngày 18/4/2014, BCH Quân sự huyện Đô lương đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ-cứu sập, phòng chống cháy rừng năm 2013. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và ký kết thực hiện nghị đinh 77 của Chính phủ.

Năm 2013, BCH QS huyện Đô lương đã triển khai quán triệt đầy đủ các chỉ thị của cấp trên về công tác PCGNTT, TKCN, PCCN-CS, PCCR đến tận các bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Tổ chức ký kết hiệp đồng điều động lực lượng và phương tiện với các đơn vị đóng quân trên địa bàn với tổng số người là 400 đ/c và 9 phương tiện ô tô, đơn vị có rừng và địa phương có địa hình sâu trũng mỗi xã hiệp đồng 200 người.


Ngoài ra, BCH QS đã làm tốt công tác tham mưu và chủ động xây dựng các phương án với phương châm 4 tại chỗ. Trong mùa nắng nóng và mưa bão duy trì tốt công tác trực SSCĐ và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đã thực hiện xử lý tốt sự cố đê tả lam, đê Nam Bắc Đặng. Huy động kịp thời tìm kiến cứu nạn ở xã Thuận sơn và thị xã Hoàng Mai. Huy động trên 400 cán bộ chiến sỹ cùng nhân dân và các lực lượng PCCCR kịp thời hiệu quả 3,65 ha rừng tại xã Nhân sơn và Giang sơn Đông. Nhờ làm tốt công tác phối kết hợp và kiểm tra chặt chẽ nên trong năm 2013 không xảy ra cháy nổ. Trong năm 2014, dự báo khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn nhiều thiên tai và cháy nổ. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trên tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, hậu cần để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, Ban chỉ huy quân sự huyện rà soát KH, tham mưu cho UBND huyện Đô lương thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả về kế hoạch và hoạt động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

BCH Quân sự huyện tổ chức ký cam kết  với các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Tại hội nghị, BCH Quân sự huyện đã tổ chức ký kết phối hợp thực hiện NĐ 77 của CP với các đơn vị đóng quân trên địa bàn về việc điều động lực lượng làm nhiệm vụ PCGNTT, TKCN, PCCN-CS, PCCR. Cũng nhu trao đổi thông tin, quản lý kỷ luật quân nhân, đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2014.

Huy Khôi