BCH Quân sự Đô Lương: Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2013

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự và quốc phòng địa phương năm 2013, sáng ngày 1/3 BCH quân sự huyện Đô lương đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2013.


Kết quả huấn luyện năm 2012, toàn huyện có trên 90% đạt khá giỏi. Nhiệm vụ huấn luyện năm 2013, LLVT huyện Đô lương tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị.


Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí và trạng bị mới. Giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, tình huống. Nội dung huấn luyện bao gồm 11 nội dung: huấn luyện kỹ thuật chến đấu bộ binh, công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện điều lệnh, giáo dục chính trị – pháp luật huấn luyện thể lực – hoạt động thể dục thể thao… Kế hoạch thời gian huấn luyện từ 1/3 đến 31/5/2013.

 Năm 2013, lực lượng vũ trang Đô Lương tập trung: Thực hiện tốt chế độ trực SSCĐ, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch PCCN, cháy rừng, tổ chức luyện tập không để bị động, bất ngờ; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, địa bàn tác chiến. Cải tiến công tác tổ chức, điều hành, phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Trong lễ ra quân, Đảng ủy – BCHQS huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn LLVT. Mục xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Tập trung đột phá vào 3 trọng điểm: nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập gắn với thực hiện tốt dân chủ, xây dựng nề nếp chính quy, tăng cường kỷ luật.

Huy Khôi
Ảnh: Hữu Hoàn